GCO - geotechnika & geologia Szczecin

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej. Wykonujemy badania geotechniczne, geologiczne, hydrogeologiczne oraz określające stan czystości środowiska gruntowo – wodnego. Wyniki naszych badań interpretujemy i porównujemy z normami europejskimi jak i ustawodawstwem obowiązującym w danym kraju.

Oferujemy opracowanie wyników badań podłoża gruntowego w celu posadowienia obiektów w formie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

PROJEKTY


PARTNERZY


Delta H
  • Profesjonalne modelowanie przepływów wód gruntowych, transportu zanieczyszczeń oraz energii termicznej
  • Innowacyjny program do modelowania SPRING
  • Ponad 40 lat doświadczenia w modelowaniu

AKTUALNOŚCI


11. RuhrGeo-Tag

Termin i miejsce: 26.03.2020, Essen (Niemcy)

Dowiedz się więcej

36. Baugrundtagung 2020 – „70 lat DGGT“

Termin i miejsce: 16-19.09.2020, Wiesbaden (Niemcy)

Dowiedz się więcej

27. Darmstädter Geotechnik-Kolloquium

Termin i miejsce: 12.03.2020, Darmstadt (Niemcy)

Dowiedz się więcej

IX Konferencja „GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE”

Termin i miejsce: 3-5.12.2019, Kraków

Dowiedz się więcej

Konferencja „Deep mixing 2020”

Termin i miejsce: 15-18.06.2020, Gdańsk

Dowiedz się więcej

6 Międzynarodowa Konferencja „Geotechniczna i geofizyczna charakteryzacja terenu”

Termin i miejsce: 7-11.09.2020, Budapeszt (Węgry)

Dowiedz się więcej

„Fachsektionstage Geotechnik – Interdisziplinäres Forum”

Termin i miejsce: 29-30.10.2019, Würzburg (Niemcy)

Dowiedz się więcej

Wszystkie aktualności

PRACA


Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ