W procesie projektowania, realizacji oraz eksploatacji obiektów budowlanych należy w szczególności podkreślić znaczenie problematyki związanej z badaniami podłoża, oceną uzyskanych wyników oraz sposobem ich wykorzystania, dla bezpieczeństwa konstruowanych i eksploatowanych obiektów.

 

W swojej kadrze posiadamy jednego z nielicznych w Polsce Rzeczoznawców Budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie geotechniki.

 

W ramach jego kompetencji wykonujemy opinie i ekspertyzy techniczne oraz usługi konsultingowe w zakresie analizy warunków gruntowo-wodnych, ich wpływu na obiekty istniejące, sąsiadujące bądź nowo projektowane, zarówno w zakresie wykonawstwa robót ziemnych i fundamentowych, powstałych uszkodzeń i ich napraw, a także zmian krótko- i długotrwałych warunków gruntowo-wodnych w podłożu na skutek projektowanych / wykonywanych przedsięwzięć budowlanych.

 

 

 

#rzeczoznawca #Szczecin #rzeczoznawca budowlany #rzeczoznawca budowlany fundamenty #rzeczoznawca budowlany fundamenty Szczecin #rzeczoznawca budowlany szczecin #rzeczoznawcy budowlani szczecin #rzeczoznawcy budowlani #rzeczoznawcy budowlani w Szczecinie #rzeczoznawca budowlany w Szczecin