Planując budowę domu lub kupno działki budowlanej warto przeprowadzić badania geotechniczne gruntu, by mieć pewność, że teren nadaje się do bezpośredniego posadowienia na nim budynku. Badania geotechniczne mają szczególne znaczenie w przypadku gotowych projektów, które są opracowywane z założeniem, że grunt ma wystarczającą nośność.

Badania geotechniczne gruntu przeprowadzone przez geologa lub geotechnika pozwalają projektantowi prawidłowo zaprojektować adekwatny do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych sposób posadowienia obiektu oraz rodzaj fundamentów, a w przypadku projektów katalogowych odpowiednio dopasować projekt do warunków gruntowo-wodnych. Ma to istotne znaczenie dla bezpieczeństwa konstrukcji domu oraz pomaga podjąć właściwe decyzje dotyczące posadowienia domu, ochrony piwnic przed oddziaływaniem wody gruntowej i problemów z okresowym zalewaniem działki przez wody deszczowe.

Zakres badań obejmuje:

  • wizję lokalną terenu badań,
  • wyznaczenie miejsc oraz niwelację wysokościową projektowanych otworów badawczych,
  • wykonanie odwiertów wraz z analizą makroskopową gruntów,
  • sondowanie dynamiczne sondą DPL gruntów niespoistych lub sondą SLVT w przypadku gruntów spoistych (opcjonalnie),
  • pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej.

W rezultacie otrzymują Państwo opinię geotechniczną z wynikami przeprowadzonych badań, określeniem parametrów geotechnicznych do projektowania oraz zaleceniami dotyczącymi posadowienia.

Koszt przeprowadzenia badania gruntu pod posadowienie domu oraz sporządzenia opinii geotechnicznej jest Państwa inwestycją w bezpieczeństwo projektowanego zamierzenia budowlanego.

Badania geotechniczne pod budowę domu lub przed zakupem działki realizujemy nie tylko na obszarze województwa zachodniopomorskiego, ale również w Niemczech (w szczególności w następujących landach: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern i Hamburg).

Dowiedz się więcej