Przebudowa i rozbudowa budynku Teatru Polskiego w Szczecinie

  logo-Teatr Polski 2019

Okres: 2012 , 2019

Powierzchnia terenu: ok. 5.800 m2

Świadczone usługi:

uzupełniające badania geotechniczne (odwierty, sondowania DPH, badania hydrogeologiczne),
badania laboratoryjne prób gruntu i wody gruntowej,
opracowanie projektu geotechnicznych warunków posadowienia,
badania sejsmiczne techniką MASW 2D.
 

Przedmiotem projektu, finansowanego przy pomocy środków Unii Europejskiej, jest przebudowa budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną. Rozbudowa obejmuje przywrócenie pierwotnego wyglądu obiektu z końca lat dwudziestych XX wieku (oczyszczenie bryły z przybudówek) oraz zmiany funkcjonalne - rozkład pomieszczeń na parterze i drugim piętrze. Rezultatem zaproponowanych zmian projektowych, oprócz walorów funkcjonalnych, kompozycyjnych i użytkowych jest przywrócenie architektonicznych walorów wpisanego do rejestru zabytków modernistycznego budynku wg projektu architekta Tesmachera, zbudowanego w latach 1928-1929.4 logo-Teatr Polski 2019