• Wiceprezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierów (European Council of Engineers Chambers - ECEC)
 • ISSMFE (International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering)
 • Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR (Member Association of the FIDIC and EFCA)
 • Grupa Robocza AK 2.6 "Odwodnienie terenów i wykopów budowlanych" Niemieckiego Komitetu Geotechniki (Deutsche Gesellschaft fürGeotechnik DGGT e.V.)
 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • International Association for Hydraulic Research
 • International Geothermal Association
 • Polski Komitet Geotechniki
 • Szczecińskie Towarzystwo Naukowe
 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
 • Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk (PAN)
 • Sekcja Geotechniki Polskiej Akademii Nauk (PAN)