Rozbudowa fabryki opakowań metalowych Crown Packaging w Goleniowie

Okres: 2016-2017

Powierzchnia terenu: ok. 38.000 m2

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (sondowania statyczne i dynamiczne, odwierty),
  • badania hydrogeologiczne (piezometry, próbne pompowania),
  • chemiczne i fizyko-mechaniczne badania laboratoryjne prób gruntu i wody podziemnej,
  • specjalistyczne badania sejsmiczne MASW (badania techniką wielokanałowej analizy fal powierzchniowych),
  • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, raportu geotechnicznego oraz raportu ze wstępnych badań stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego.