Budowa obiektów mieszkalno-usługowych oraz hotelowych na terenie Podzamcza w Szczecinie

Okres: 2017-2018

Powierzchnia terenu: ok. 7.300 m2

Świadczone usługi:

  • opracowanie ekspertyzy geotechnicznej dotyczącej określenia osiadań w warunkach naturalnych Podzamcza,
  • analiza materiałów archiwalnych,
  • wykonanie wierceń badawczych,
  • badania laboratoryjne gruntów,
  • zaprojektowanie i wykonanie poletka doświadczalnego,
  • monitoring geodezyjny poletka doświadczalnego,
  • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, opinii geotechnicznej i projektu geotechnicznych warunków posadowienia.