Badania geotechniczne pod planowaną budowę elektrociepłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dawnej Papierni Skolwin w Szczecinie

Okres: 2012

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (sondowania statyczne i dynamiczne, odwierty),
  • akredytowane badania stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • akredytowany pobór prób środowiskowych,
  • opracowanie wstępnej opinii geotechnicznej oraz wstępnej analiza stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego.