Kiedy wykonywać badania pod budowę domu?


Badania pod budowę domu są badaniami terenowymi, mającymi za zadanie rozpoznać budowę geologiczną podłoża oraz warunki gruntowo-wodne, jakie panują na terenie naszej planowanej inwestycji. Można je wykonywać o każdej porze roku, w zasadzie bez ograniczeń. Ze względu na ujemne temperatury zimą, w trosce o komfort wiertaczy, geotechników i geologów, lepiej odłożyć te prace na cieplejsze dni. W niskich temperaturach mogą też zamarzać układy hydrauliczne urządzeń, co już samo z siebie wyklucza prowadzenie robót w takim okresie. Za granicę przyjmuje się około -5°C. Wtedy ziemia nie przemarza jeszcze zbyt głęboko, a wyciągany grunt z otworu nie zamarza zbyt szybko i można ocenić jego konsystencję, a także wykonać pomiar stabilizacji poziomu zwierciadła wód podziemnych. 

Wiercenia, jak każde roboty muszą być wykonywane w bezpiecznych warunkach i zgodnie z przepisami BHP. Burza, intensywne opady deszczu czy śniegu, są realną przeszkodą dla wykonywania robót w terenie. Jeśli chodzi o tereny trudno przejezdne, np. na tereny podmokłe czy przekształcone z pól uprawnych, czasem jednak lepiej będzie wykonać badania zimą, kiedy wierzchnia warstwa zamarzniętej ziemi będzie stanowiła całkiem dobrą platformę do poruszania się pojazdów i samej wiertnicy. 

W przypadku badań zaawansowanych, gdzie zachodzi potrzeba pobrania do badań laboratoryjnych prób naturalnych o nienaruszonej strukturze, temperatura zewnętrzna będzie już miała znaczenie ze względu na przechowywanie prób. Takie próby nie mogą podlegać ani zamarzaniu, ani zbytniemu parowaniu, gdyż może mieć to wpływ na wynik badania. Doświadczeni geotechnicy i geolodzy po zapoznaniu się z opisem działki, jej położeniem i panujących na niej warunkach, dopasują najbardziej odpowiedni termin wykonania badań. 

Dokumenty budowa domu

Pomiary poziomu zwierciadła wód podziemnych

W przypadku pomiarów poziomu zwierciadła wód podziemnych przyjmuje się, że najwyższy będzie w okresie wiosennym a najniższy w okresie letnim. A co w przypadku suszy hydrologicznej z jaką borykamy się od kilku lat? Otóż okazuje się, że z tą wodą nie jest do końca tak prosto. 

Wszystko zależy od tego, gdzie położona jest działka (np. na skarpie, w dolinie, w terenie zalewowym, nad rzeką, nad morzem, na polu gdzie wykonano melioracje rolnicze itd.) oraz ilości opadów atmosferycznych, które zasilają wody podziemne. Doświadczony geotechnik (inżynier budownictwa) na podstawie wykonanych pomiarów zwierciadła wód gruntowych, rodzaju gruntu zalegającego w podłożu, lokalizacji działki i okolicznych cieków poda bezpieczny poziom zwierciadła wód gruntowych, jaki należy przyjąć do projektowania. Wtedy mamy szansę uniknąć przykrych niespodzianek, takich jak przeciekanie kondygnacji podziemnych, czy też zalewanie działki lub negatywne oddziaływanie wody na nośność konstrukcji tzw. wypór. 

Bezpieczny poziom zwierciadła wód podziemnych do projektowania jest niezbędnym elementem opinii geotechnicznej, często pomijanym przez geologów, a który ma istotny wpływ na koszta eksploatacji naszej inwestycji.