Budowa zbiornika wodnego Rudawka Rymanowska na Wisłoku

Okres: 2012-2013

Świadczone usługi:

  • opracowanie projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich,
  • wykonanie opracowania hydrologicznego dla zadania: „Weryfikacja i aktualizacja geologicznej i geotechnicznej dokumentacji archiwalnej będącej częścią procesu przygotowania inwestycji - zbiornika wodnego Rudawka Rymanowska na Wisłoku”.