Badania geotechniczne pod rozbudowę Centrum Handlowego Galeria Bałtycka w Gdańsku

Okres: 2013-2018

Powierzchnia terenu: ok. 8.000 m2

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (sondowania dynamiczne, odwierty),
  • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
  • opracowanie projektu geotechnicznego i opinii geotechnicznej,
  • określenie stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • opracowanie planu projektu remediacji.