Publications Mrs. Małgorzata Wróbel-Hen (M.Sc. Civil Eng.)


5. Kowalow M., Chryścina M., Wróbel-Hen M.: An example of the application of a filtration model to the prediction of the influence of a deep founded building on the groundwater level changes, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 2018, 471 (471), pages 73-80.

4. Meyer Z., Kowalów M., Chryścina M., Wróbel-Hen M.: Wymogi i zakres projektowania geotechnicznych warunków posadowienia, XXIII Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska, Szczecin, 17 czerwca 2016, s.69-78.

3. Meyer Z., Kowalow M., Wróbel M.:Settlement analysis of Road and storage areas based on organic soil surcharged by Ash-slag layer, VGTU Press, maj 2016. 

2.  Z.Meyer, M. Tarnawski, M. Wróbel-Hen: Empiryczny model osiadania gruntów niespoistych, Inżynieria Morska i Geotechnika, Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 3/ 2010. >>więcej...

1.  Kowalów M., Wróbel M.: Budowa lini kolejowej na gruntach organicznych w Porcie Szczecińskim, XIV Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Œrodowiska, Szczecin-Tuczno 6-7 lipca 2007.