Konferencja naukowa EKOGEOTECHNIKA


Termin i miejsce: 27-29.05.2020, Puszczykowo k. Poznania

Tematyka:

  • rola biogeotechniki w inżynierii lądowej,
  • przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa,
  • grunty problematyczne (grunty ekspansywne, grunty organiczne, grunty antropogeniczne),
  • parametry gruntów w badaniach laboratoryjnych,
  • parametry gruntów w badanach in situ,
  • modelowanie numeryczne w geotechnice,
  • projektowanie i wykonawstwo geotechniczne,
  • zastosowanie materiałów przyjaznych środowisku i recyklingowych w geoinżynierii,
  • wzmacnianie gruntów słabonośnych,
  • rola administracji publicznej w budownictwie proekologicznym.

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

http://www.ekogeo2020.put.poznan.pl/