IX Konferencja „GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE”


Termin i miejsce: 3-5.12.2019, Kraków

Tematyka:

  • przygotowanie danych do projektowania geotechnicznego dla inwestycji kubaturowych oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych, hydrotechnicznych, energetycznych i innych,
  • oprogramowanie do wykonywania projektów,
  • projektowanie konstrukcji oporowych i fundamentów palowych,
  • wykonawstwo i kontrola robót geotechnicznych,
  • monitoring otoczenia placu budowy.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

https://konferencje.inzynieria.com/gwb2019/