16 Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Metod Komputerowych i Postępów w Geomechanice


 

Tematyka: 

 •          Badania laboratoryjne i terenowe
 •          Monitorowanie i teledetekcja
 •          Modelowanie konstytutywne
 •          Modelowanie wielofazowe
 •          Niezawodność i analiza ryzyka
 •          Struktury powierzchniowe i przypowierzchniowe: wykopy, fundamenty, tunele
 •          Struktury głębokie: tunele, jaskinie
 •          Tamy i konstrukcje ziemne
 •          Skarpy
 •          Inżynieria przybrzeżna
 •          Inżynieria wydobywcza
 •          Trzęsienie ziemi i dynamika
 •          Interakcja grunt-atmosfera
 •          Mechanika lodu
 •          Składowiska i usuwanie odpadów
 •          Wzmocnienie gruntu, zbrojenie, geosyntetyki
 •          Ochrona miejsc historycznych
 •          Inżynieria gazowa i naftowa
 •          Podziemne składowanie ropy naftowej, gazu, CO2 i odpadów jądrowych
 •          Energia geotermalna
 •          Technologie offshore
 •          Geostruktury energetyczne
 •          Kwantyfikacja i redukcja niepewności w geomechanicznych modelach numerycznych
 •          Obliczeniowa geotechnika kolejowa
 •          Zaawansowane modelowanie konstytutywne gruntów w zastosowaniach praktycznych
 •          Problemy z dużymi odkształceniami w geomechanice
 •          Reakcja budynków i infrastruktury na ruchy ziemi

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

 

https://www.iacmag2020.org