16 Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Metod Komputerowych i Postępów w Geomechanice


Termin i miejsce: 5-8.05.2021, Turyn (Włochy)

Tematyka:

 • Badania laboratoryjne i terenowe
 • Monitorowanie i teledetekcja
 • Modelowanie konstytutywne
 • Modelowanie wielofazowe
 • Niezawodność i analiza ryzyka
 • Struktury powierzchniowe i przypowierzchniowe: wykopy, fundamenty, tunele
 • Struktury głębokie: tunele, jaskinie
 • Tamy i konstrukcje ziemne
 • Skarpy
 • Inżynieria przybrzeżna
 • Inżynieria wydobywcza
 • Trzęsienie ziemi i dynamika
 • Interakcja grunt-atmosfera
 • Mechanika lodu
 • Składowiska i usuwanie odpadów
 • Wzmocnienie gruntu, zbrojenie, geosyntetyki
 • Ochrona miejsc historycznych
 • Inżynieria gazowa i naftowa
 • Podziemne składowanie ropy naftowej, gazu, CO2 i odpadów jądrowych
 • Energia geotermalna
 • Technologie offshore
 • Geostruktury energetyczne
 • Kwantyfikacja i redukcja niepewności w geomechanicznych modelach numerycznych
 • Obliczeniowa geotechnika kolejowa
 • Zaawansowane modelowanie konstytutywne gruntów w zastosowaniach praktycznych
 • Problemy z dużymi odkształceniami w geomechanice
 • Reakcja budynków i infrastruktury na ruchy ziemi

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

https://www.iacmag2020.org