XXIX Seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”


Termin i miejsce: 11-12.06.2019, Rosnówek k. Poznania

Tematyka:

  • rozwiązania konstrukcyjno - technologiczne budowy nowych obiektów, wzmocnień, napraw i remontów obiektów inżynierskich,
  • przydatności określonych materiałów do budowy, wzmocnień i napraw obiektów mostowych,
  • wyniki prac studialnych związanych z technologią budowy nowych obiektów, podnoszeniem nośności, naprawami i remontami,
  • ocena aktualnej nośności obiektów mostowych,
  • projektowanie i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych,
  • zagadnienia ekonomiczne dotyczące budowy i remontów obiektów mostowych.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

http://www.seminarium-mostowe.pl/