II Konferencja Naukowo-Techniczna ProGeotech 2019 „Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy”


Termin i miejsce: 3 – 4.07.2019 r., Warszawa

Tematyka:

  • badania laboratoryjne i terenowe,
  • niepewność, ryzyko, statystyka w geotechnice,
  • modele podłoża gruntowego,
  • analiza numeryczna 2D i 3D,
  • geotechnika w BIM (Building Information Modeling) – GeotechBIM.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://progeotech2019.kg.sggw.pl