II Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa „O!SUWISKO”


Termin i miejsce: 14 – 17.05.2019 r., Szczawnica

Tematyka:

 • przyczyny ruchów grawitacyjnych w świetle teorii i modeli,
 • modele ruchów grawitacyjnych w zależności od kształtu powierzchni poślizgu,
 • zagadnienia metodyczne i teoretyczne w typologii osuwisk,
 • metody badawcze powierzchniowego i wgłębnego rozpoznania osuwisk,
 • systemy rejestracji osuwisk w Polsce i na świecie,
 • rejestracja i kartografia osuwisk w ramach projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO),
 • monitoring osuwisk (powierzchniowy, wgłębny, bezpośredni, zdalny),
 • sukcesy i porażki zastosowania zdalnych metod do rozpoznania ruchów grawitacyjnych,
 • zagrożenia osuwiskowe w kontekście zagospodarowania przestrzennego,
 • zagrożenia osuwiskowe obiektów inżynierskich, zabytkowych i innych,
 • rozwój osuwisk w nawiązaniu do danych historycznych i datowań,
 • prognostyka i ocena ryzyka,
 • sposoby i trwałość zabezpieczenia terenów objętych osuwiskami,
 • zagadnienia legislacyjne i prawne związane z rozpoznaniem osuwisk.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://konferencje.pgi.gov.pl/pl/osuwiska-2019/