IV Warsztaty Modelowania Komputerowego w Geotechnice


Termin i miejsce: 28.02 - 02.03.2019, Korbielów

Tematyka:

  • modelowanie zagadnień współpracy konstrukcji z podłożem,
  • podstawy konsystentnej analizy nieliniowej.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://geotechnika.wis.pk.edu.pl/warsztaty-korbielow/