Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Awarie budowlane XXIX – ICSF 2019”


Termin i miejsce: 20-24.05.2019, Międzyzdroje

Tematyka:

  • zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym,
  • analiza przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanych,
  • sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji,
  • ocena i analiza procesów projektowania, wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych,
  • problemy rewitalizacji obiektów zabytkowych i rekonstrukcja historycznych zespołów architektury.

 Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://www.awarie.zut.edu.pl/